bô tích hợp

BỘ THU IP – TÍCH HỢP ĐIỀU KHIỂN

  1. Tính năng sản phẩm và phần mềm dùng để điều khiển bộ tích hợp.

– Phát chương trình phát thanh bằng file phát thanh của đài huyện/xã

– Tiếp sóng luồng mạng đài phát thanh huyện ( đối với đài xã).

– Tiếp sóng luồng mạng đài phát thanh của tỉnh.

– Tiếp sóng luồng mạng đài tiếng nói Việt Nam VOV.

– Điều khiển, tắt mở tự động các thiết bị FM cũ hiện có và các thiết bị IP mới.

– Cấp bộ tín hiệu âm thanh  đồng bộ cho hệ thống mới và hệ thống cũ.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

  1. Tính năng sản phẩm và phần mềm dùng để điều khiển bộ tích hợp.

– Phát chương trình phát thanh bằng file phát thanh của đài huyện/xã

– Tiếp sóng luồng mạng đài phát thanh huyện ( đối với đài xã).

– Tiếp sóng luồng mạng đài phát thanh của tỉnh.

– Tiếp sóng luồng mạng đài tiếng nói Việt Nam VOV.

– Điều khiển, tắt mở tự động các thiết bị FM cũ hiện có và các thiết bị IP mới.

– Cấp bộ tín hiệu âm thanh  đồng bộ cho hệ thống mới và hệ thống cũ.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “BỘ THU IP – TÍCH HỢP ĐIỀU KHIỂN”

Hỗ trợ trực tuyến
Call Now Button