• teleporter 3teleporter 3

  Teleporter 3

  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật Teleporter 3

  Pulse và quay số DTMF.

  công suất 23 chữ số để tái quay số.

  Bộ nhớ rõ ràng.

  Chế độ quay số hỗn hợp, bắt đầu với PD và kết thúc với quay số DTMF.

  đệm cho PBAX và gọi điện thoại công cộng kép lại liên lạc.

  Năng động, hạn chế (bài phát biểu điều khiển) là độc lập của điện áp cáp chiều dài / đường.

  Power-down đầu vào để tăng hiệu suất trong quá trình xung quay số hoặc đăng ký thu hồi (flash).

  Dòng bồi thường thiệt hại.

Hỗ trợ trực tuyến
Call Now Button