Trong hệ thống âm thanh điện tử, đặc biệt các hệ thống âm thanh chuyên nghiệp thì bàn trộn âm thanhMixer được coi như bộ não trung tâm của cả hệ thống. Vai trò của bộ trộn âm thanh trong hệ thống tổng thể là vô cùng quan trọng.

Bộ trộn âm thanh

Bàn trộn nơi hội tụ của tất cả các tín hiệu đầu vào từ các nguồn Micro ca, micro nhạc đến các tín hiệu đầu vào như các nguồn thu trực tiếp từ nhạc cụ điện tử……tất cả chúng (tín hiệu đầu vào) đều được Bàn trộn âm thanh (Mixer) tổng hộ và trộn lại với nhau để tạo ra một đường tín hiệu âm thanh đầu ra chung.

Bộ trộn âm thanh là điểm, thiết bị để tất cả các dòng tín hiệu nhánh kia hội tụ về. Từ tiếng của ca sỹ, của các bè hát đệm, đến tiếng của các nhạc cụ … tất cả hội tụ về và đươc bàn trộn âm thanh (mixer) thụ nhận, trộn vào với nhau thành thành một tín hiệu âm thanh chung tổng cho cả hệ thống. Đấy là chức năng nội tại của một bộ trộn âm thanh từ sơ khai cho đến hiện đại sau này.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến
Call Now Button