bệnh viện yên bái

Bệnh Viện Yên Bái

Thời gian thi công : ………

Ngày kết thúc : …………..

Hệ thống : Fs-7000

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ  năm 1954 hòa bình được lập lại trên Miền Bắc xã hội chủ nghĩa công tác Y tế đã được Đảng và Nhà nước quan tâm và chú trọng. Năm 1956 Phòng Y tế thị xã Yên Bái được thành lập với 2 nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cán bộ y tế thị xã Yên Bái cùng với quân và dân thị xã đập tan cuộc chiến tranh phá hoại bằng máy bay của đế quốc Mỹ và chi viện sức người sức quả cho Miền Nam.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Be the first to review “Bệnh Viện Yên Bái”

Hỗ trợ trực tuyến
Call Now Button